zondag, februari 17, 2008

Wordt wakker t'zonnetje is al op - Condensspoor boven Zomerkade - HVP 2.8Oi passengers!
Wordt wakker, 't zonnetje is al op,
De bloemen kijken uit hun knop.
De vlugge leeuwerik zingt al lang,
De zwaluw sjilpt haar morgenzang.
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker;
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker.

Het duifje strijkt zijn veertjes glad,
En trippelt vrolijk over 't pad.
De haan kraait voor de tweede keer,
't Is alles buiten in de weer.
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker;
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker.
CHEMISCHSPOOR (Chemtrail)
Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensation (condensatie) en trail). Het bestaan van chemtrails wordt in het algemeen gezien als een complottheorie.

Condensstrepen ontstaan op grote hoogte in het luchtruim als gevolg van de uitstoot van uitlaatgassen door vliegtuigen. Chemtrails daarentegen zijn chemische stoffen die moedwillig in het luchtruim verspreid worden. In het verleden was dat het geval met Agent Orange. Het is niet uitgesloten dat verspreiding gebeurt via contrails om er geen ruchtbaarheid aan te geven.

De meeste theorieën gaan er van uit dat de overheid verantwoordelijk is voor de verspreiding van de chemische stoffen. Doel van de chemicaliën zou volgens de aanhangers van de theorie kunnen zijn :
 • Beïnvloeden van het weer, klimaat of milieu;
 • Het verstoren van militaire opsporingssystemen. In militair verband worden vanuit vliegtuigen soms grote hoeveelheden polymeerdeeltjes met een opgedampte laag metaal uitgesproeid (antiradarsneeuw), met het doel radarsignalen te ontregelen.
 • Het beïnvloeden en daarmee onderwerpen van bevolkingsgroepen;
 • Het uitvoeren van een natuurlijke selectie op mens of dier (uitroeien van zwakke individuen).
 • Oefeningen in het kader van biologische en chemische oorlogsvoering. Uit een Brits overheidsrapport uit 2002 blijkt dat tussen 1940 en 1979 grote hoeveelheden chemicaliën (waaronder zink- en cadmiumverbindingen) en bacteriën over de Britse bevolking zijn uitgesproeid via vliegtuigen als onderdeel van een geheim militair programma in het kader van biologische oorlogsvoering.
 • Bescherming van elektronisch dataverkeer tegen kosmische straling.
CONDENSSPOOR (Contrail)
  De witte condenssporen (ook wel vliegtuigstrepen of contrails genoemd) die het licht van de zon iets kunnen temperen, zijn kunstmatige wolken die ontstaan doordat uitlaatgassen van vliegtuigmotoren de hoeveelheid waterdamp en roetdeeltjes in de lucht op de vliegroute doen toenemen. Dat gebeurt meestal rond 10 kilometer hoogte in de atmosfeer, waar de lucht zeer koud is en het meer dan 40 graden vriest.

  Koude lucht kan maar weinig waterdamp bevatten en de extra waterdamp die daar in de lucht wordt gebracht leidt daarom direct tot wolkenvorming (condensatie) in de vorm van strepen. De streep begint meestal een eindje achter het vliegtuig, omdat de warmte van de uitlaatgassen wolkenvorming dichtbij de motoren belemmert. De Engelse term "contrails" is een samenvoeging van condensation en trails.

  De strepen verraden veel over de atmosfeer op grote hoogte. Lossen ze snel op dan wijst dat op droge lucht en is de kans op een weersomslag klein. Lossen de vliegtuigstrepen langzaam op en groeien ze flink uit dan is er in de regel een weersverandering op til, die hooguit een paar dagen op zich laat wachten. De meer uitgestrekte wolkensluiers zijn soms moeilijk te onderscheiden van natuurlijke hoge bewolking en blijven lang intact. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat vliegtuigstrepen in omgeving Nederland en België in veel gevallen langer dan een dag blijven bestaan en in een kwart van de gevallen zelfs langer dan twee dagen.

  De wolken op die hoogte bestaan geheel uit ijskristallen. Door breking en weerkaatsing van zonlicht zijn er soms optische verschijnselen in te zien, zoals een gekleurde bijzon.

  Condenssporen worden in het weerbericht meestal niet vermeld, en als er wel aandacht voor is worden deze doorgaans aangeduid met "sluierbewolking".

  Op geringere hoogtes doen vliegtuigen soms ook wel het omgekeerde. In lage en middelbare bewolking veroorzaakt een vliegtuig soms een oplosspoor door de hitte van de motoren.

  Google+ Followers

  Most read on 2.0