maandag, juli 07, 2008

Een korte geschiedenis van Connexxion - Haarlem naar Zandvoort - HVP 7.8
Oi passengers!
Connexxion is de rechtstreekse voortzetting van streekvervoerbedrijven waarvan enkelen al in 1881 begonnen. Met rechtstreeks bedoelen we dat vervoer, personeel, gebouwen, materieel en met name de N.V.'s door interne beslissingen Connexxion werden. De N.V. Noord-Zuid Hollandse Stoomtramweg Maatschappij (`NZH') bijvoorbeeld, stoomde vanaf 1881 tussen Haarlem en Leiden. En diezelfde N.V. NZH heet nu Connexxion Openbaar Vervoer N.V.!

Buurtvervoer

Na de aanleg van het basisspoornet (1839-1870) ontstond behoefte aan 'buurtvervoer'. Aanpassing van de Spoorwet bracht vanaf 1878 de interlokale tram. Zakenlieden en belanghebbenden investeerden hierin en waar de stoomtram kwam, verdween de aloude diligencedienst. Rond 1900 startte op Amsterdam-Haarlem-Zandvoort het eerste elektrische trambedrijf. Dit kreeg landelijke navolging. In ruil voor aandelen staken de Spoorwegen geld in interlokale trambedrijven. Het spoor had nu grip op het tramvervoer van en naar hun spoorstations en de trambedrijven hadden geld voor uitbreidingen en elektrificatie. De NZH kreeg in 1909 van de Spoorwegen opdracht om naburige nieuw aangekochte trambedrijven te elektrificeren en groeide flink.

Autobus

De Eerste Wereldoorlog leidde tot prijsstijgingen en inkomstendaling. De toch al noodlijdende trambedrijven kregen overheidssubsidie. Nadien kreeg de tram flinke concurrentie van particuliere busdiensten, die overal begonnen met hun 'wilde' vervoersactiviteiten. Provinciale busvergunningen ingaande 1926 brachten hierin nauwelijks verbetering. Pas met de Wet Personenvervoer ging het vanaf 1939 beter. De rijksoverheid gaf alleen bedrijven een streekvervoervergunning als ze groot genoeg waren. Fusies en samenwerkingsverbanden waren het gevolg. Het lot van de interlokale tram was toen al beslecht; de overheid had de subsidie vier jaar eerder gestaakt. De meeste trambedrijven stapten helemaal over op autobusexploitatie.
De Tweede Wereldoorlog en de brandstofschaarste werkten levensverlengend voor de streektram. Veel busvergunningen van vooral particulieren werden ingetrokken en de bezetter vorderde hun bussen. Gedesillusioneerd verkochten velen hun busbedrijf aan het NS-concern, dat flink groeide. NS kreeg met dit aankoopbeleid grip op het concurrerende busvervoer. Na de oorlog was het aantal busbedrijven drastisch verminderd, maar NS bleef haar aankoopbeleid volgen. De jaren vijftig waren succesvol, nadien liep het vervoer terug door stijgende welvaart en groeiend autogebruik. In 1961 sloot de NZH haar laatste tramlijn.

Schaalvergroting

Vanaf 1970 kreeg het verlieslatende streekvervoer rijkssubsidie. De overheid betaalde en bepaalde voortaan. Gezamenlijke materieelinkoop binnen het NS-concern van gele standaardstreekbussen werkte kostenbesparend. Schaalvergroting was het devies in het streekvervoer en overal volgden fusies. De NZH fuseerde in 1971 met de NACO (boven de lijn Purmerend-Haarlem), maar behield zijn naam. De nationale strippenkaart verving in 1980 de regionale buskaartjes. In 1982 stootte NS haar aandelen streekvervoer af en ontstond een aparte busholding, de latere VSN-groep, thans Connexxion Holding. Die holding 'bezat' in de jaren tachtig al bijna alle streekvervoerbedrijven.

Openbare aanbesteding

De overheid wilde eind jaren tachtig nieuwe zakelijkheid in het openbaar vervoer om kosten te besparen. Geheel in het tijdsbeeld volgden fusies en reorganisaties in het streekvervoer elkaar in steeds hoger tempo op. De overheid wilde openbare aanbesteding invoeren en het streekvervoer wilde hiervoor klaar zijn. Het werd de aanzet tot Connexxion, dat in 1999 ontstond uit NZH, Midnet, ZWN en Oostnet. Met de Wet personenvervoer 2000 kwam er opnieuw regionale vergunningverlening, nu op basis van openbare aanbesteding. Connexxion heeft zich sinds haar oprichting ontwikkeld tot een uiterst succesvolle speler op de personenvervoersmarkt. Zij exploiteert busdiensten, een tramlijn, omvangrijk taxivervoer, bootverbindingen en spoorverbindingen.

Innovatie

Connexxion en haar voorgangers zouden de respectabele leeftijd van 125 jaar niet hebben bereikt, als zij niet hadden kunnen steunen op de creativiteit van vele generaties 'ondernemers'. Zonder voortdurende aandacht voor innovatie zou het personenvervoer niet de huidige vorm, omvang en organisatie hebben. Het gaat daarbij niet alleen om de toepassing van telkens nieuwe technische concepten, maar vooral ook het initiëren van ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, marketing, sociaal beleid, veiligheid en financiering. Tienduizenden mensen hebben elk op hun vakgebied die ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De huidige en toekomstige generaties zien zich geplaatst voor de uitdaging om dat werk met evenveel succes voort te zetten.
Bron : Een korte geschiedenis van Connexxion

dinsdag, juni 10, 2008

Bike trip in Grote Markt - Visiting Vleeshal building - HVP 6.8http://www.artificeimages.com/gbc/images/cid_aj1894_b.jpgHi Passengers!

Haarlem Bike Views presents tonight these pictures made by HVPSM 2.0 in June 10, 2008 during a trip in the centrum-city to visit the Vleeshal Buiding on the big market with a friend from Mali, Hamadou...
Grote Markt: Vleeshal
This is certainly the most elegant building of the Grote Markt. The Haarlem town authorities wanted a rich decorated meat market, a real prestige building and that is what the town architect Lieven de Key (one of the many Flemish immigrants) provided in 1604 by using much natural stone in combination with bricks.
The style of the Vleeshal is described by some as "Hollands Renaissance" because of the many ornaments; "manierist" style is also used.

Regulations inside the Vleeshal were very strict: no slaughtering, no walking around, no playing and, very understandable, dogs were strictly prohibited. The rent for the butcher was high: 30 florins per year.

The Vleeshal as well as the Verweyhal are now an annexe of the Frans Hals museum under the name "De Hallen". On the time of my visit to Haarlem, I was lucky that the temporary exhibition was on Isaac Israel a very good Dutch impressionist. The theme of the exhibition was "Israels on the beach". This exhibition stops already on 19/08/2007. I have joined some photos.
Next exhibition from 01.09.2007 to 25.11.2007 will show works from 15 young artists from Europe and the USA with the theme "The present order is the disorder of the future".

vrijdag, mei 02, 2008

Toneelstuk Sint Bernardusschool - De Koning Lariloff is ziek ! (Einde stuk Live) HVP 5.8


Oi passengers !
Sony Magellan presenteert vanavond deze beelden over een toneelstuk in Sint Bernardusschool .
Kijken nu de einde stuk van "De Koning Lariloff is ziek !" gepubliceerde om te herineren veel kinderen die hebben, zes jaren geleden, gegeven hun beste voor deze speciaal momentje met ouders en juffen... (Meer om te zien in de archives van deze Blogger)
Van Het fluitketeltje - Auteur: Annie M.G. Schmidt 
bron: Annie M.G. Schmidt, Het fluitketeltje. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1992
Koning Lariloff is ziek !
Er was ereis een koning; hij heette Lariloff, het was een beetje zielig, want die koning had de bof, zijn ene wang werd reuze-dik en toen zijn and're wang, er kwamen zeven dokters en die dokters keken bang... Ze zeiden: Sire, zeiden ze, en streken over hun kin, wanneer u niet naar bed gaat, staan wij nergens meer voor in! 
Naar bed gaan, riep de koning. Versta ik jullie goed? Wie moet er dan regeren, als de koning het niet doet? Wie moet er dan regeren, he? Vertel me dat eens even. Verdwijn! Ik wil je niet meer zien. Verdwijn maar alle zeven. Toen was er dus geen dokter meer, geen dokter aan het hof, en iedereen riep: Oei-la-la!, die koning Lariloff! 
En Oei-la-la! en Ai-la-la! riep iedereen aan 't hof, er is geen éne dokter en de koning heeft de bof! Toen kwam er uit een rommelhoek een oude apotheker, die stampte zeven spinnen fijn en deed ze in een beker. Hij deed er nog wat maggi bij en ook een scheut azijn en zei toen: Sire, alstublieft, hier is uw medicijn. 
Ik wil niet, zei de koning en hij trok een vies gezicht, ik wil niet en ik wil niet en hij hield zijn mond stijf dicht. Ze kwamen met een lepel en ze zeiden: Sire, ja! Toen moest hij wel, hij slikte en hij zei alleen maar: Báh. En is die koning Lariloff nu heuselijk genezen? Ik weet het niet, ik weet het niet. Heb jij het soms gelezen?

woensdag, april 30, 2008

Kermesse in Grote Markt - Sexual education in the Dutch school model - HVP 4.8http://www.openeducation.net/wp-content/uploads/2008/05/300px-dutch_education_system-ensvg.pngHi passengers!

Haarlem.EN presents tonight this film shoted by HVPSM 2.0 in April 30, 2008 during the Kermesse on the Grote Markt (Centrum-city).
The event happens every year for the Queen's day and is the period where boys and girls in the age of 12-17 years old are allowed to meet each other for their first time without their parents.
Of course, in the Netherlands, they know exactly what sex means and sexual education is early learned in the Dutch schools...
 Sexual education in the Dutch school model
Guus Valk, journalist based in the Netherlands, with additional reporting by the UNESCO Courier. 
With the highest use of contraception among young people worldwide, the Netherlands has attracted international attention How would you react if your boyfriend refused to use a condom? How do your friends feel about condoms? Write down what you think they will answer and ask them if you were right. 
This open talk is how some teachers in the Netherlands approach sexuality with students between 12 and 15 years old. Subsidised by the Dutch government, the “Lang leve de liefde” (“Long Live Love”) package was developed in the late 1980s, when Aids became recognised as a threatening health problem. “Aids was an impetus for sex education in schools,” says Jo Reinders of Soa-bestrijding, the Dutch foundation for STD (sexually transmitted diseases) control, which developed the package in consultation with churches, health officials and family planning organizations. “It forced teachers to become more explicit and to discuss norms and values using a participatory approach.” 
Decision-making skills With the lowest teenage pregnancy rate in Europe (8.4 per 1,000 girls between 15 and 19), any initiative in the Netherlands deserves attention. “There is no country that has invested so much in research into family planning…, media attention and improvement of service delivery than the Netherlands,” wrote experts from the Netherlands Institute of Social and Sexological Research (NISSO) in a specialised journal. 
Although the country has no mandatory national curriculum, nearly all secondary schools provide sex education as part of biology classes and over half the country’s primary schools address sexuality and contraception. According to H. Roling, a professor of education at the University of Amsterdam, “the Dutch government has always accepted the fact that education was better than denial,” and the subject has been tackled in schools since the 1970s. 
Since 1993, the government, without stipulating the contents of classes, has stressed that schools should aim to give students the skills to take their own decisions regarding health, and in particular sexuality. Textbooks were revised and according to Reinders, now take a more “comprehensive approach to sexuality. The curriculum focuses on biological aspects of reproduction as well as on values, attitudes, communication and negotiation skills.” Some schools simply use these textbooks, others complement them with the foundation’s pack, which includes a video, a teacher’s manual and a student magazine. “The education system is very much built not only around transmitting knowledge but giving the skills to apply that knowledge in everyday life,” says Reinders. “Decision-making skills are very important.” But sex education in schools is not enough to explain the Dutch record. 
The Rutgers Foundation, a family planning association that has launched several large-scale public information campaigns in the past decades, sees a constellation of other factors. The media has been at the forefront of an open dialogue: between 1993 and 1997, a prime-time talk show featured a leading Dutch pop star discussing sexuality. Confidentiality, guaranteed anonymity and a non-judgmental approach are hallmarks of the health care system. Last but not least, “parents in the Netherlands take a very pragmatic approach. They know their children are going to have sex, and they are ready to prepare them and to speak with them about their responsibility. This is the key word,” says Mischa Heeger of the Rutgers Foundation. 
Contraceptives are widely used. According to a NISSO study, 85 per cent of sexually active young people use a contraceptive, and the pill is freely available. The average age of a youth’s first sexual intercourse is 17.7 years. Even with this record, the Foundation for STD control recognises that it is still difficult for many teachers to talk with students about sexuality, despite training provided over the years, notably by the Rutgers Foundation. 
Family planning organizations are also concerned about the higher rates of teenage pregnancy among Turkish and Moroccan girls, and are developing programmes specially geared towards them. But the country’s record has attracted attention from abroad. The Rutgers Foundation provides training to doctors and social workers as well as assistance to education ministries in developing curricula, notably in Central and Eastern Europe and Central Asia. 
To some critics who argue that “talking about sex gives children the wrong idea,” Jos Poelman of the Foundation for STD control has one answer. “Face the facts. We have the lowest number of teenage mothers [in Europe], and Dutch students do not start having sex at a younger age than their foreign counterparts.”

maandag, maart 03, 2008

Beelden van Veerstraat - Polo Bar B.V. te Haarlem - HVP 3.8


Oi passengers ! 
Haarlem straat presenteert vanavond beelden van Veerstraat voor een HVPSM 2.0 film gemaakt in Maart 3, 2008. 
Deze straat van de centrum is waar mensen lopen voor een leuk restaurant vinden en een lekker hapje eten... 
Maar het is ook mogelijk elke weekend verse drankjes drinken in een pub met artisten van de stad, Haarlem heeft sinds lang bekende mensen voor hun talent in de nederlandse media...
Polo Bar B.V. te Haarlem 
Lange Veerstraat 9ZW, 2011DA Haarlem
De besloten vennootschap Polo Bar B.V. is gevestigd op Lange Veerstraat 9ZW te Haarlem en is actief in de branche Cafés. 
Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 34161167 en is gelegen in Centrum in de gemeente Haarlem. Bij Polo Bar B.V. zijn tussen de 6 en 10 personen werkzaam.
Polo Bar is op Facebook. 
Registreer je vandaag nog bij Facebook zodat je een connectie kunt maken met Polo Bar.

zaterdag, maart 01, 2008

Paranormal phenomenom in Klokhuisplein - Ghosts in Stempels Grand Hotel - HVP 3.8


Hi passengers!
On February 29, 2008 was my last day working in an hotel located in Klokhuisplein, so i shoted those pictures from the rooms inside the Stempels Brasserie during my last night shift creating this movie about paranormal phenomenoms haunting this wonderful and historic place. Follow me now into this podcast which is a tribute for all the friends that i leave there.
Haunted Hotel Rooms

Intrigued by the movie 1408? Check into these haunted hotel rooms.
Adapted from a short story by Stephen King, 1408 stars John Cusack as a skeptical writer who stays overnight in a haunted hotel room. Sound appealing? Here are a few haunted hotels you can check out for yourself.
Stanley Hotel: Rooms 217 and 418
This Estes Park, Colorado hotel inspired Stephen King to write "The Shining," and he finished half of it in Room 217. The entire fourth floor is where most of haunts seem to be located. In particular, if you want to be spooked, book room 418.
PARANORMAL NEWS

By Stephen Wagner, About.com Guide May 21, 2011
Ghosts:
• Ghostly goings on at hotel
• Birkdale Palace Hotel and Fishermans Rest haunting
• Haunted building spooks KTVB reporter
Creatures:
• Spectacular mammal rediscovered after 113 years
• Bigfoot sighting in Ketchikan?
• Motorist catches sight of a yowie
Human mysteries:
• Meet the woman allergic to electricity
Psychic phenomena:
• Psychic: truth about end of the world predictions
Angels and demons:
• School turns to feng shui for exorcism
Paranormal media:
• Maggie Gyllenhaal to star in Voice From The Stone

zondag, februari 17, 2008

Wordt wakker t'zonnetje is al op - Condensspoor boven Zomerkade - HVP 2.8Oi passengers!
Wordt wakker, 't zonnetje is al op,
De bloemen kijken uit hun knop.
De vlugge leeuwerik zingt al lang,
De zwaluw sjilpt haar morgenzang.
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker;
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker.

Het duifje strijkt zijn veertjes glad,
En trippelt vrolijk over 't pad.
De haan kraait voor de tweede keer,
't Is alles buiten in de weer.
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker;
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker.
CHEMISCHSPOOR (Chemtrail)
Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensation (condensatie) en trail). Het bestaan van chemtrails wordt in het algemeen gezien als een complottheorie.

Condensstrepen ontstaan op grote hoogte in het luchtruim als gevolg van de uitstoot van uitlaatgassen door vliegtuigen. Chemtrails daarentegen zijn chemische stoffen die moedwillig in het luchtruim verspreid worden. In het verleden was dat het geval met Agent Orange. Het is niet uitgesloten dat verspreiding gebeurt via contrails om er geen ruchtbaarheid aan te geven.

De meeste theorieën gaan er van uit dat de overheid verantwoordelijk is voor de verspreiding van de chemische stoffen. Doel van de chemicaliën zou volgens de aanhangers van de theorie kunnen zijn :
 • Beïnvloeden van het weer, klimaat of milieu;
 • Het verstoren van militaire opsporingssystemen. In militair verband worden vanuit vliegtuigen soms grote hoeveelheden polymeerdeeltjes met een opgedampte laag metaal uitgesproeid (antiradarsneeuw), met het doel radarsignalen te ontregelen.
 • Het beïnvloeden en daarmee onderwerpen van bevolkingsgroepen;
 • Het uitvoeren van een natuurlijke selectie op mens of dier (uitroeien van zwakke individuen).
 • Oefeningen in het kader van biologische en chemische oorlogsvoering. Uit een Brits overheidsrapport uit 2002 blijkt dat tussen 1940 en 1979 grote hoeveelheden chemicaliën (waaronder zink- en cadmiumverbindingen) en bacteriën over de Britse bevolking zijn uitgesproeid via vliegtuigen als onderdeel van een geheim militair programma in het kader van biologische oorlogsvoering.
 • Bescherming van elektronisch dataverkeer tegen kosmische straling.
CONDENSSPOOR (Contrail)
  De witte condenssporen (ook wel vliegtuigstrepen of contrails genoemd) die het licht van de zon iets kunnen temperen, zijn kunstmatige wolken die ontstaan doordat uitlaatgassen van vliegtuigmotoren de hoeveelheid waterdamp en roetdeeltjes in de lucht op de vliegroute doen toenemen. Dat gebeurt meestal rond 10 kilometer hoogte in de atmosfeer, waar de lucht zeer koud is en het meer dan 40 graden vriest.

  Koude lucht kan maar weinig waterdamp bevatten en de extra waterdamp die daar in de lucht wordt gebracht leidt daarom direct tot wolkenvorming (condensatie) in de vorm van strepen. De streep begint meestal een eindje achter het vliegtuig, omdat de warmte van de uitlaatgassen wolkenvorming dichtbij de motoren belemmert. De Engelse term "contrails" is een samenvoeging van condensation en trails.

  De strepen verraden veel over de atmosfeer op grote hoogte. Lossen ze snel op dan wijst dat op droge lucht en is de kans op een weersomslag klein. Lossen de vliegtuigstrepen langzaam op en groeien ze flink uit dan is er in de regel een weersverandering op til, die hooguit een paar dagen op zich laat wachten. De meer uitgestrekte wolkensluiers zijn soms moeilijk te onderscheiden van natuurlijke hoge bewolking en blijven lang intact. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat vliegtuigstrepen in omgeving Nederland en België in veel gevallen langer dan een dag blijven bestaan en in een kwart van de gevallen zelfs langer dan twee dagen.

  De wolken op die hoogte bestaan geheel uit ijskristallen. Door breking en weerkaatsing van zonlicht zijn er soms optische verschijnselen in te zien, zoals een gekleurde bijzon.

  Condenssporen worden in het weerbericht meestal niet vermeld, en als er wel aandacht voor is worden deze doorgaans aangeduid met "sluierbewolking".

  Op geringere hoogtes doen vliegtuigen soms ook wel het omgekeerde. In lage en middelbare bewolking veroorzaakt een vliegtuig soms een oplosspoor door de hitte van de motoren.

  dinsdag, januari 01, 2008

  Stempels Grand Restaurant in Haarlem - Big bang for new year's day 2008 - HVP 1.8  Hi passengers!

  Haarlem.EN presents tonight this 20 mn film made by Sony Magellan Pictures during the new year celebration of 2008 located on Klokhuisplein when people started their fireworks around Stempels complex at 12:00 PM creating a big bang sound coming inside the hotel...

  ...At 2:00 AM i was still there when the following words from a big friend appears on my mailbox :
  Information is not knowledge
  Knowledge is not wisdom
  Wisdom is not truth
  Truth is not beauty
  Beauty is not love
  Love is not music

   I replied : Music is our best my friend, happy new year 2008 anyway...
  Stempels - A restaurant in the centrum of Haarlem 
  Making a feast out of every dinner, that’s the point at the restaurant. With dedication and a great deal of enjoyment chef Ronald Lamers and his co-workers prepare a surprising for-courses menu. 
  In addition there are seasonal dishes. And of course you can choose very beautiful wines. Restaurant keeper Frans van Cappelle: ‘Our objective is to offer our guests a culinary event for a matching price: gorgeous food, a special ambience and pleasant service. 
  A reason to visit Haarlem!” The restaurant is partly situated in the old inner court of the former Joh. Enschedé premises and partly in the old style rooms. It opens daily from 5.30 pm. The kitchen closes at 10 pm. There are 70 seats. The restaurant also caters for private dinner parties (see also: Conference rooms).

   Google+ Followers

   Most read on 2.0